เขื่อนกิ่วลม

เขื่อนกิ่วลม : อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

TRAILER
เขื่อนกิ่วลม
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 46 วินาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

เขื่อนกิ่วลม เป็นเขื่อนในการดูแลของกรมชลประทาน ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางขึ้นไปทางทิศเหนือตามถนนพหลโยธิน ประมาณ 38 กิโลเมตรเศษ แยกซ้ายกิโลเมตรที่ 623 เข้า ไปอีก 14 กิโลเมตร

People Who liked

เขื่อนกิ่วลม

also liked ...