เขื่อนกิ่วคอหมา

เขื่อนกิ่วคอหมา : ตั้งอยู่ที่ ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

TRAILER
เขื่อนกิ่วคอหมา
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 43 วินาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

สร้างเพื่อเก็บน้ำในฤดูฝน ที่ในลุ่มแม่น้ำวังมีปริมาณน้ำมากเกินความจำเป็นของเกษตรกร เพื่อบรรเทาอุทกภัย และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง การพัฒนาลุ่มแม่น้ำวัง เพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์

People Who liked

เขื่อนกิ่วคอหมา

also liked ...