อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล : อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

TRAILER
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 54 วินาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

เป็นเขื่อนเพื่อการชลประทานในโครงการชลประทานระยอง น้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลยังใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของคนระยอง น้ำส่วนหนึ่งยังใช้เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาในจังหวัดระยอง โดยการประปาระยอง การประปาบ้านฉาง และยังใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อการประปาของเมืองพัทยาอีกด้วย 

 

People Who liked

อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

also liked ...