อ่างเก็บน้ำประแสร์

อ่างเก็บน้ำประแสร์ : อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

TRAILER
อ่างเก็บน้ำประแสร์
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 44 วินาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

อ่างเก็บน้ำประแสร์ สันเขื่อนอยู่ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ความจุอ่าง 248 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งด้านการเพาะปลูก   การประมง   การบรรเทาอุทกภัย   การท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังอำนวยประโยชน์ในด้านการบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่บริเวณลำน้ำประแสร์  ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูฝน

People Who liked

อ่างเก็บน้ำประแสร์

also liked ...