อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่

อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ : อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

TRAILER
อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 33 วินาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ก่อสร้างไว้สำหรับช่วยส่งน้ำในฤดูกาลเฉพาะปลูกช่วงที่ขาดน้ำฝน มีพื้นที่ 20,000 ไร่ และกระจายน้ำโดยระบบท่อส่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคตามหมู่บ้านใกล้เคียง

People Who liked

อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่

also liked ...