เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ : ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และ ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

TRAILER
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 35 วินาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม ในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักในฤดูน้ำหลากและขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ทั้งบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย

People Who liked

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

also liked ...