สวัสดีบางกอก

สวัสดีบางกอกสะท้อนชีวิตของคนกรุงเทพ ทั้งเด็กและคนแก่ คนเล็กๆ หรือคนใหญ่คนโต คนจนและคนรวย ซึ่งได้มาอยู่ร่วมกันเป็นข่ายใยของผู้คนอันซับซ้อนและเต็มไปด้วยสีสัน ในที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นนครของทวยเทพแห่งนี้

TRAILER
image01
สวัสดีบางกอก
ประเภท: กลุ่มละคร
ความยาว/จำนวนตอน: 50 นาที x 9 ตอน
ปีที่ออกอากาศ: 2553
ดารานำ: บัณฑิต ฤทธิ์ถกล / ปรัชญา ปิ่นแก้ว / วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง / เป็นเอก รัตนเรือง / คงเดช จาตุรันต์รัศมี / ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์ / อาทิตย์ อัสสรัตน์ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล / สันติ แต้พานิช

          กรุงเทพมหานครเป็นมหานคร แห่งโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม ผู้คนที่อาศัยและสัญจรเต็มไปด้วยสีสัน กรุงเทพไม่เคยหลับหากแต่มี ผู้คนที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสร้างชีวิตให้มหานครแห่งนี้ “สวัสดีบางกอก” จึงเป็น ภาพยนตร์อิสระเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้กำกับชั้นนำของไทย ดารา นักแสดงและทีมงานมืออาชีพเพื่อสร้างผลงานมาตรฐานระดับสากลสำหรับผู้ชม ทั่วโลกท่ามกลางความเจริญทางวัตถุ มลภาวะทางจิตใจ ความเครียดจะเป็นสื่อสร้าง แรงบันดาลใจใหม่ๆให้ผู้มาเยือนนั้นรู้สึกผูกพันกับเมืองหลวงประวัติศาสตร์ด้วยการ ใช้สื่อภาพยนตร์จดหมายเหตุร่วมสมัยเพื่อสะท้อนสภาพสังคมไทยยุคปัจจุบันให้เป็น อนุสรณ์ต่อคนรุ่นหลังสืบต่อไป 

 

 

People Who liked

สวัสดีบางกอก

also liked ...