สู่อนาคตประเทศอาเซียน

นี่คือเรื่องราวของ "มหานครอาเซียน" จากมุมมองของผู้ดำเนินรายการทั้งสาม : ASEAN BEYOND 2015

TRAILER
image01
สู่อนาคตประเทศอาเซียน
ประเภท: กลุ่มรายการสารคดี
ความยาว/จำนวนตอน: 55 นาที
ปีที่ออกอากาศ: 2556
ดารานำ: n/a

สารคดี ASEAN BEYOND 2015 สู่อนาคตประเทศอาเซียน พาทุกคนร่วมกันเดินทางสู่การเปิดประตูประชาคมอาเชียน ปี 2558 โดยจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเสนอในรูปแบบเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับอีก 9 ประเทศสมาชิก เพื่อให้เห็นถึงความเคลื่อนไหว การเตรียมตัวของแต่ละประเทศถึงความพร้อมในด้านต่างๆไม่ว่าจะในด้านภาษา การศึกษา อาชีพ การเคลื่อนย้ายแรงงานและทุน การเมือง ความมั่นคง หรือแม้แต่วัฒนธรรมเพื่อให้คนไทยได้รู้จุดยืน  รู้ปัญหา  อุปสรรค และโอกาสของประเทศไทย

People Who liked

สู่อนาคตประเทศอาเซียน

also liked ...