ไม้ไผ่กันคลื่น

ไม้ไผ่กันคลื่น : กรุงเทพมหานคร

TRAILER
ไม้ไผ่กันคลื่น
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 1.07 นาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

ไม้ไผ่กันคลื่น ที่ทำจากเสาไม้ไผ่นี้สร้างขึ้นตามแนวชายฝั่งในย่านบางขุนเทียน เพื่อชะลอการกัดเซาะชายฝั่ง และจะช่วยหยุดการกัดเซาะมิให้รุกล้ำเข้าไปยังที่ดินมากขึ้นในแต่ละปี

People Who liked

ไม้ไผ่กันคลื่น

also liked ...