สายน้ำเดียวกัน

การเดินทางเพื่อเรียนรู้ความเป็นไปจากชีวิตคนริมน้ำในภูมิภาคอาเซียน

TRAILER
image01
image01
image01
สายน้ำเดียวกัน
ประเภท: กลุ่มรายการสารคดี
ความยาว/จำนวนตอน: 50 นาที
ปีที่ออกอากาศ: 2555
ดารานำ: n/a

การเดินทางเพื่อเรียนรู้ความเป็นไปจากชีวิตคนริมน้ำในภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในประเทศไทย โตนเลสาบในกัมพูชา ดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนามและปากแม่น้ำอิระวดีในพม่า ภาพของการอยู่ร่วมกันกับน้ำของคนที่มีชีวิตอยู่ในที่ราบลุ่ม การพัฒนาเมืองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาติของน้ำ วิถีชีวิตของคน และการปรับตัวในการเผชิญหน้ากับวิกฤตน้ำในลักษณะต่างๆ เช่น น้ำแล้ง น้ำท่วม มลพิษน้ำ พวกเขาจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง จะรับมือกับวิกฤตนี้อย่างไร และมีแนวทางในการฟื้นฟูอย่างไรต่อไปในอนาคต

People Who liked

สายน้ำเดียวกัน

also liked ...