เรือด่วนเจ้าพระยา

เรือด่วนเจ้าพระยา : กรุงเทพมหานคร

TRAILER
เรือด่วนเจ้าพระยา
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 1.21 นาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

เรือด่วนเจ้าพระยา เป็นเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ปัจจุบันให้บริการเดินเรือโดยสารเส้นทางระหว่าง ปากเกร็ด (นนทบุรี) ถึงราษฎร์บูรณะ รวมระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร กับ 4 สายการเดินเรือหลักได้แก่
1.สายเรือประจำทาง
2.สายเรือด่วนพิเศษธงส้ม
3.สายเรือด่วนพิเศษธงเหลือง
4.สายเรือด่วนพิเศษธงเขียว
ซึ่ง ณ ปัจจุบันจอดรับส่งผู้โดยสารตลอดเส้นทางการเดินเรือจำนวน 38 ท่าเรือ ใช้เรือในการบริการทั้งสิ้น 65 ลำ ซึ่งมีเรือขนาดใหญ่ที่รับการส่งเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ จำนวน 15 ลำ บรรจุผู้โดยสารได้ 150 คน ขนาดกลาง 50 ลำ บรรจุผู้โดยสารได้ 90 คน และพนักงานเจ้าหน้าที่อีกกว่า 300 ชีวิต ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 35,000 ถึง 40,000 คนต่อวัน หรือประมาณ 13.5 ล้านคนต่อปี

People Who liked

เรือด่วนเจ้าพระยา

also liked ...