อ่างเก็บน้ำบางพระและอ่างเก็บน้ำหนองค้อ

อ่างเก็บน้ำบางพระและอ่างเก็บน้ำหนองค้อ : อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

TRAILER
อ่างเก็บน้ำบางพระและอ่างเก็บน้ำหนองค้อ
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 59 วินาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

อ่างเก็บน้ำบางพระ ใช้ในการกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทาน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการอุตสาหกรรม และผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภค และการทำประมงมากกว่าการใช้ไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งหมายความว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ และเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำจำนวนมาก ชาวบ้านได้รับอนุญาตให้หาปลาเพื่อเป็นอาหารและเพื่อการค้า และบริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำมีชาวบ้านปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง แต่ห้ามล่านกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 

อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอ่างเก็บน้ำที่เป็นเขื่อนดินสูง 17 เมตร ยาว 2,000 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 19 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 7,500 ไร่ 

People Who liked

อ่างเก็บน้ำบางพระและอ่างเก็บน้ำหนองค้อ

also liked ...