พันแสงรุ้ง

นำเสนอเรื่องราวความหลากหลายอันงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆทั่วผืนแผ่นดินไทยและอุษาคเนย์ที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน

TRAILER
image01
image01
image01
พันแสงรุ้ง
ประเภท: กลุ่มรายการสารคดี
ความยาว/จำนวนตอน: 30 นาที
ปีที่ออกอากาศ: 2553-2556
ดารานำ: n/a

นำเสนอเรื่องราวความหลากหลายอันงดงามของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั่วผืนแผ่นดินไทยและอุษาคเนย์ที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลจากชุมชน เน้นเนื้อหา ถอดเชื่อมโยงความรู้จากนักวิชาการและชุมชมเพื่อสร้างความเข้าใจ นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

                          

People Who liked

พันแสงรุ้ง

also liked ...