บางสะพาน

บางสะพาน : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TRAILER
บางสะพาน
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 1 นาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

บางสะพาน เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่มาของทองบางสะพาน ที่เลื่องชื่อ มีการร่อนที่ตำบลร่อนทอง บางสะพานเป็นอำเภอที่มีเศรษฐกิจที่ดีในระดับหนึ่งของประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีประชากรมาก และมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นชายทะเลบ้านกรูดหรือเกาะทะลุ ทำให้อำเภอบางสะพานเป็นที่รู้จักมากขึ้น

People Who liked

บางสะพาน

also liked ...