เขื่อนศรีนครินทร์

เขื่อนศรีนครินทร์ : อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

TRAILER
เขื่อนศรีนครินทร์
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 1.03 นาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

เขื่อนศรีนครินทร์เดิมชื่อเขื่อนเจ้าเณร ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนประเภทหินทิ้งแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2516 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 มีความสูงจากฐาน 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุ17.745 ล้านลูกบาศก์เมตร มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ 

People Who liked

เขื่อนศรีนครินทร์

also liked ...