เขื่อนวชิราลงกรณ์

เขื่อนวชิราลงกรณ์ : อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

TRAILER
เขื่อนวชิราลงกรณ์
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 1.09 นาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

เขื่อนวชิราลงกรณ์ เดิมชื่อเขื่อนเขาแหลม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญ พระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มาขนานนามชื่อว่า “เขื่อนวชิราลงกรณ์” เมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นเขื่อนหินถมดาดคอนกรีตแห่งแรกของประเทศไทย สร้างปิดกั้นแม่น้ำแควน้อย เริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2522 เสร็จในปี 2527 สันเขื่อนสูงจากรากฐาน 92 เมตร  ยาว 1,019 เมตร มีพื้นที่กักเก็บน้ำ 388 ตารางกิโลเมตร และมีความจุของอ่างเก็บน้ำ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ยังมีประโยชน์ด้านการเกษตรและชลประทาน การบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งเพราะพันธ์ุน้ำจืด

People Who liked

เขื่อนวชิราลงกรณ์

also liked ...