เขื่อนปราณบุรี

เขื่อนปราณบุรี : อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TRAILER
เขื่อนปราณบุรี
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 46 วินาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

เขื่อนดินกั้นแม่น้ำปราณบุรี ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่  สันเขื่อนยาว 1,500 เมตร กว้าง 8 เมตร และสูง 42 เมตร เขื่อนปราณบุรีถูกสร้างขึ้นในปีพ. ศ. 2521 เพื่อป้องกันน้ำท่วมจากที่ราบลุ่มและเพื่อประโยชน์ทางด้านการชลประทาน

People Who liked

เขื่อนปราณบุรี

also liked ...