เขื่อนท่าทุ่งนา

เขื่อนท่าทุ่งนา : จังหวัดกาญจนบุรี

TRAILER
เขื่อนท่าทุ่งนา
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 33 วินาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

เขื่อนท่าทุ่งนาเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สร้างปิดกั้นลำน้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนแบบผสมระหว่างเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียวกับเขื่อนคอนกรีตในช่องทางระบายน้ำล้น มีความสูงจากฐานราก 30 เมตร ความยาวสันเขื่อน 840 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร ปริมาตรตัวเขื่อน 280,000 ลูกบาศก์เมตร  เขื่อนท่าทุ่งนาเป็นเขื่อนที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถนำน้ำที่ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วจากเขื่อนศรีนครินทร์มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีก และยังสามารถสูบน้ำจากเขื่อนท่าทุ่งนากลับไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่เขื่อนศรีนครินทร์ได้อีกครั้งหนึ่ง เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามของธรรมชาติ

People Who liked

เขื่อนท่าทุ่งนา

also liked ...