เขื่อนนฤบดินทรจินดา

เขื่อนนฤบดินทรจินดา : อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

TRAILER
เขื่อนนฤบดินทรจินดา
ประเภท: กลุ่มรายการข่าว
ความยาว/จำนวนตอน: 54 วินาที
ปีที่ออกอากาศ: 2017
ดารานำ: n/a

เขื่อนนฤบดินทรจินดา (โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี)

เขื่อนนฤบดินทรจินดา อ่านว่า "นะ - รึ - บอ - ดิน - ทระ - จิน - ดา" มีความหมายว่า "เขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" มีความจุ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร เก็บกักน้ำจากแควโสมงไม่ให้ไหลลงสู่อำเภอกบินทร์บุรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน โดยตัวเขื่อนจะสามารถกักเก็บน้ำได้ ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร

People Who liked

เขื่อนนฤบดินทรจินดา

also liked ...