Loading the player ...
 
 
ช่วงที่ 1/4
 
ช่วงที่ 2/4
 
ช่วงที่ 3/4
 
ช่วงที่ 4/4
 
เวทีเสวนา “โซเชียลมีเดียทางเลือกใหม่? ของการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต”
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 9.00-16.30 น.
ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส [ แผนที่ ]

 
 
 
 
 
ช่วงเช้า
  ณ ห้องประชุม A ชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
9.00 น.
  ลงทะเบียน

 
9.15 น.
  เปิดงานและกล่าวต้อนรับ โดย คุณอโณทัย อุดมศิลป์
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


 
9.30 น.
  รุ่นพี่นักข่าวเล่าเรื่อง “การใช้โซเชียลมีเดียในภาวะวิกฤต”

นักข่าวรุ่นพี่ :
คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์ @Noppatjak ผู้สื่อข่าวเครือเนชั่น
คุณภัทราพร ตั๊นงาม @Pat_ThaiPBS ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
คุณพีรพล อนุตรโสติ์ @Yoware ผู้สื่อข่าว MCOT


 
10.30 น.
  พักรับประทานอาหารว่าง

 
10.45 น.
  พลเมืองข่าว “ใครๆ ก็เป็นนักข่าวได้”
คุณเดชชาติ พวงเกษ @motorcyrubjang
วินมอเตอร์ไซต์รับจ้างคนดังบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทีมงาน รู้สู้! flood เจ้าของผลงานคลิปแอนนิเมชั่น “รู้สู้! flood”
คุณวิลาวัลย์ บุญจันทร์ กลุ่มอาสาฝ่าน้ำท่วม (Thai Fight Flood)
ดำเนินรายการโดย คุณเบญจมาลัญจน์ ทิพย์ขันธ์ทอง ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


 
12.00 น.
  พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทความ โครงการ
"นักเขียนมือใหม่ หัวใจวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 5"

ภาควิชาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในหัวข้อ “ภาษาไทยในวันนี้”

 
12.15 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน


 
ช่วงบ่าย
  ณ ห้องประชุม B ชั้น 2
อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 
13.00 น.
  ลงทะเบียน

 
13.30 น.
  กล่าวรายงานความเป็นมา โดย อาจารย์ตรีพล เกิดนาค หัวหน้าภาควิชาวารสารศาสตร์
และ กล่าวแสดงความยินดีกับความร่วมมือในการจัดงานเสวนาระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรสื่อ โดย ดร.ณีณา สวัสดิสรรพ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


 
14.00 น.
  กล่าวเปิดงาน และกล่าวนำการเสวนา โดย คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้
รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ด้านปฏิบัติการ


 
14.15 น.
  “บทบาทของเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียในงานข่าว”
โดย คุณฐิติชัย อัฎฎะวัชระ รองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ


 
14.30 น.
  เสวนา “โซเชียลมีเดียทางเลือกใหม่? ของการรายงานข่าวในภาวะวิกฤต” โดย
คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ @doveartist ผช.ผอ.สำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี @chavarong นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล @chakkrish ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
คุณอศินา พรวศิน @lekasina ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณเบญจมาศ บุญฤทธิ์ @petitpor นักข่าวพลเมือง
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์ @narongsaksritan ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ดำเนินรายการโดย คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส


 
16.30 น.
  สรุปเสวนา  
       
    โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  
       
 
นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์
@Noppatjak ผู้สื่อข่าวเครือเนชั่น
 
   
ภัทราพร ตั๊นงาม
@Pat_ThaiPBS
ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 
   
พีรพล อนุตรโสติ์
@Yoware ผู้สื่อข่าว MCOT
 
 
 
เดชชาติ พวงเกษ
@motorcyrubjang วินมอเตอร์ไซต์รับจ้างคนดังบนเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์
 
   
ทีมงาน รู้สู้! flood
เจ้าของผลงานคลิปแอนนิเมชั่น “รู้สู้! flood”
 
   
วิลาวัลย์ บุญจันทร์
กลุ่มอาสาฝ่าน้ำท่วม (Thai Fight Flood)
 
 
 
ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
@doveartist
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 
   
จักร์กฤษ เพิ่มพูล
@chakkrish ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
 
   
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
@chavarong ผู้สื่อข่าวเครือเนชั่น
 
 
 
อศินา พรวศิน
@lekasina ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
   
เบญจมาศ บุญฤทธิ์
@petitpor นักข่าวพลเมือง
 
   
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ศรีทานันท์
@narongsaksritan ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 
                       
 
หน้าแรกกิจกรรม | ลงทะเบียน | ขึ้นด้านบน
 
เว็บหลักไทยพีบีเอส |  ข่าว |  ทีวีออนไลน์ |  วิทยุออนไลน์  |  นักข่าวพลเมือง  |  English Website