ไทยพีบีเอส เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่
15 มกราคม 2551 ท่ามกลางเสียงเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการ
สื่อมวลชนที่ เป็นอิสระปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง และ อำนาจธุรกิจ  และเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะ ความขัดแย้งทางเมือง  นับตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศ ไทยพีบีเอสยึดมั่นในพันธกิจที่มุ่งให้ความรู้ และสร้างปัญญาแก่สังคมผ่านรายการข่าว รายการสารประโยชน์ และสาระบันเทิงตลอดจน กิจกรรม เพื่อสาธารณะต่างๆ 
ในเวลาไม่นานนัก ไทยพีบีเอสก็ได้รับการยอมรับอย่างมาก จากสังคมในระดับกว้างสำหรับบทบาท ในการรายงานข่าว อย่างอิสระและกล้าหาญ

โดยเฉพาะในยามวิกฤติ และในการเสนอรายการที่มุ่งกระตุ้น ให้เกิดความคิดและจินตนาการ และเสริมสร้างความรู้อย่างกว้างขวาง หลากหลายรูปแบบ

 
 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหญ่
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552 และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราช ดำเนินมาทรงเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นี้อย่าง เป็นทางการ ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

 
 
 
ไทยพีบีเอส ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ ในงาน “เปิดบ้านใหม่ ไทยพีบีเอส”  ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2555 เพื่อให้คนไทยเรียนรู้และเข้าใจสื่อสาธารณะมากขึ้น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย...อ่านต่อทั้งหมด>>
 
 
ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัลและเสียงชื่นชมในด้านคุณภาพของรายการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จุดเด่นของไทยพีบีเอส คือ รายการข่าวที่ให้ความสำคัญกับการเจาะลึกในเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมและเปิดโปงการทุจริต  การแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการล่วงละเมิดด้วยการใช้อำนาจในทางที่ผิดของข้าราชการและนักการเมือง  รายงานข่าวของไทยพีบีเอสได้รับรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์   ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดในวงการข่าวโทรทัศน์ ถึงสองปีซ้อน ในปี 2553 และ 2554 สำหรับผลงานด้านข่าวสืบสวนสอบสวน  และในปี 2555 ไทยพีบีเอสได้รับ รางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์ ถึงสามรางวัลสำหรับด้านสารคดีข่าว

ในเวลาเดียวกัน รายการสารประโยชน์และสาระบันเทิงของไทยพีบีเอสก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างกว้างขวางจากผู้ชม  และได้รับรางวัลจากหลายสถาบันที่สังคมให้การยอมรับ เช่น รางวัลโทรทัศน์ทองคำ รายการของไทยพีบีเอสมีความโดดเด่นในด้านการให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะรายการสำหรับเด็กและเยาวชนที่ส่งเสริมการเราเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ 

 
 
 

ที่ทำการของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของไทยพีบีเอสตั้งอยู่บนพื้นที่  27  ไร่บนถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และได้เริ่มออกอากาศจากที่ทำการแห่งใหม่เป็นครั้งแรกในวันที่ 21 เมษายน 2554

บ้านใหม่ของไทยพีบีเอสประกอบด้วยสำนักงาน ห้องออกอากาศ (studio) และระบบการอากาศพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยล่าสุด    นอกจากนั้นยังมีศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้บริการกับสาธารณะ ประกอบไปด้วยห้องสมุด ห้องจัดนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ระบบสื่อหลายรูปแบบ (multimedia) นอกจากนั้นยังมีหอประชุมและการแสดง ห้องฝึกอบรม ห้องสัมมนา และพื้นที่สาธารณะกลางแจ้งและสถานที่ออกกำลังกาย สำนักงานใหม่แห่งนี้ดำเนินการภายใต้นโยบายใช้งบประมาณที่ประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศที่เรียบง่ายโปร่งใส คล่องตัวสอดคล้องกับวัฒนธรรมสื่อสาธารณะ   มีบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ของพนักงาน มีโรงอาหารสวัสดิการที่มาตรฐาน  ห้องเลี้ยงดูเด็กอ่อน (nursery)  คลินิกแพทย์และห้องพักคนป่วยชั่วคราว  ร้านค้าสหกรณ์เพื่อสวัสดิการของพนักงาน และมีที่จอดรถที่พอเพียงและเป็นสัดส่วน

บ้านใหม่หลังนี้ มีความหมายสำหรับพนักงานไทยพีบีเอสและสังคมไทย มากยิ่งกว่าการสร้างอาคารใหม่ แต่นี่คือที่ทำการอันมั่นคงของสถาบันสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะสามารถปฏิบัติงานในฐานะสื่อสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบตามพันธกิจที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้อย่างครบถ้วน โดยเป็นอิสระจากกระแสกดดันทางการเมืองและกลุ่มธุรกิจ  เป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่กลายเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม  และเป็นของประชาชน อีกทั้งมีความคุ้มค่ามากกว่า ทั้งในแง่ประหยัดงบประมาณการลงทุนและความสะดวกในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเปลี่ยน แปลงของเทคโนโลยีการออกอากาศที่จะทันสมัยมากขึ้นในอนาคต

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2709 2000 โทรสาร 0 2790 2020 [ แผนที่ ]
www.thaipbs.or.th


 
 
 

เนื่องในวันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. จึงขอเชิญผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ Thai PBS โดยมีกำหนดการดังนี้

 
 
13.00 น.     ลงทะเบียน เตรียมรับเสด็จฯ
 
 
15.00 น.    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
    ผู้บริหารและพนักงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ
    ผู้อำนวยการส.ส.ท. (นายเทพชัย หย่อง) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร และหนังสือความเป็นมาของส.ส.ท.
    ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. (นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป) กราบบังคมทูลรายงาน
    เบิกผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
    ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารสำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. ณ โถงหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร A) ชั้น 1
    ทอดพระเนตร นิทรรศการของ ส.ส.ท. ณ บริเวณโถงหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร A) ชั้น 1
    ทอดพระเนตรห้องออกอากาศ 1 ณ อาคารปฏิบัติการ (อาคาร B) ชั้น 1
    ทอดพระเนตรห้องควบคุมระบบการออกอากาศ และ ห้องออกอากาศ 3 ณ อาคารปฏิบัติการ (อาคาร B) ชั้น 2
     
     
 
   
 
16.00 น.     เสด็จฯ พระราชดำเนินกลับ
 
   
 
 
 
 
 
  เว็บหลักไทยพีบีเอส | ข่าว | ทีวีออนไลน์ | วิทยุออนไลน์ | นักข่าวพลเมือง | English Website