คณะกรรมการนโยบาย ประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1/3/2559 11:39:24
     
 
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการนโยบาย ประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.)
ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคาร A ไทยพีบีเอส เพื่อพัฒนาความร่วมมือที่ดี และประสานงานกัน ตามพระราชบัญญัติ ส.ส.ท. มาตรา 49 วรรคสาม ที่กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบการเงิน และการปรับปรุงทบทวนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน

 
 
 
 
 
         
 
   
 
BBC
SABC
ABC
NHK
PBS
 
Copyright © 2010
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ไทยพีบีเอส Thai PBS
อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2790-2000 ต่อ 2142-3, โทรสาร.(ส่วนกลาง) 0-2790-2020
โทรสาร. (ฝ่ายข่าว) 0-2790-2090