กรรมการนโยบายร่วมงานปฐมนิเทศสมาชิก
สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่น 4

28/1/2559 10:35:50
     
 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 คณะกรรมการนโยบายร่วมงานปฐมนิเทศ สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส.ส.ท. รุ่นที่ 4 ณ Convention Hall 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส 
 
 
 
 
         
 
   
 
BBC
SABC
ABC
NHK
PBS
 
Copyright © 2010
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ไทยพีบีเอส Thai PBS
อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2790-2000 ต่อ 2142-3, โทรสาร.(ส่วนกลาง) 0-2790-2020
โทรสาร. (ฝ่ายข่าว) 0-2790-2090