คณะกรรมการนโยบาย เปิดรับทุกความเห็นข้อเสนอแนะติชมต่อ
บทบาทของส.ส.ท.
ซึ่งท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้

 
 
 
  1. อีเมล์ : Bog@thaipbs.or.th  
 
 
  2. ไปรษณีย์ : 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
                       เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ 10210
 
   
  3. โทรสาร : 02 790-2061  
   
 
 
 
 
 
 
   
 
BBC
SABC
ABC
NHK
PBS
 
Copyright © 2010
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ไทยพีบีเอส Thai PBS
อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2790-2000 ต่อ 2142-3, โทรสาร.(ส่วนกลาง) 0-2790-2020
โทรสาร. (ฝ่ายข่าว) 0-2790-2090