ประวัติ

  • เกิดวันที่

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์

 
 

เป้าหมายในการเข้ามาเป็นกรรมการนโยบายของ ส.ส.ท.

 
 

 
 
 
 
   
 
BBC
SABC
ABC
NHK
PBS
 
Copyright © 2010
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
ไทยพีบีเอส Thai PBS
อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2790-2000 ต่อ 2142-3, โทรสาร.(ส่วนกลาง) 0-2790-2020
โทรสาร. (ฝ่ายข่าว) 0-2790-2090